Νέα

2024
Μάιος 2024

Βίντεο INFOROAD
Στα πλαίσια της διάχυσης του έργου, δημοσιεύτηκε σχετικό βίντεο στο YouTube στις 22/05/2024. Μπορείτε να παρακολουθήσετε το βίντεο εδώ

Μάρτιος 2024

Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του INFOROAD
Στο πλαίσιο της ημερίδας του έργου που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο Στεργιάδης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ, δόθηκε ερωτηματολόγιο στους συμμετέχοντες που εκπροσώπησαν τους Δημόσιους Φορείς με σκοπό την αξιολόγηση αλλά και την περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής του INFOROAD.

Μάρτιος 2024

Ημερίδα
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ημερίδα "Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου: INFOROAD Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου" που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 29 Μαρτίου 2024 στο Αμφιθέατρο Στεργιάδης του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του ΑΠΘ.
Στην ημερίδα παρευρέθηκαν εκπρόσωποι από το ΥΠΕΝ, την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, το Δήμο Θεσσαλονίκης, Δ/νσεις Δασών και Δασαρχεία, το Κτηματολόγιο,τον Γενικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων, την Πυροσβεστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και άλλους Δημόσιους Φορείς, με τους οποίους έγινε και εποικοδομητική συζήτηση. Μπορείτε να κατεβάσετε την πρόσκληση που εστάλη στα ενδιαφερόμενα μέλη εδώ και το πρόγραμμα της ημερίδας εδώ.

Φωτογραφία από την παρουσίαση στην ημερίδα Φωτογραφία από την παρουσίαση στην ημερίδα Φωτογραφία από την παρουσίαση στην ημερίδα

2023
Σεπτέμβριος 2023

Δημοσίευση (http://dx.doi.org/10.1117/12.2681850)
Πραγματοποιήθηκε δημοσίευση με τίτλο: "A holistic framework for forestry and rural road detection based on satellite imagery and deep semantic segmentation” στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023).

2022
Απρίλιος 2022

Ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες των χρηστών
Ξεκίνησε η έρευνα και συλλογή δεδομένων για την ανάλυση αναγκών χρηστών. Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InfoRoad).

2021
Νοέμβριος 2021

Εναρκτήρια συνάντηση (kick–off meeting)
Η εναρκτήρια συνάντηση (kick–off meeting) του έργου «INFOROAD - Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου» έλαβε χώρα την 5η Νοεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου.

etpa sticker