Νέα

2023
Σεπτέμβριος 2023

Δημοσίευση (http://dx.doi.org/10.1117/12.2681850)
Πραγματοποιήθηκε δημοσίευση με τίτλο: "A holistic framework for forestry and rural road detection based on satellite imagery and deep semantic segmentation” στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου Ninth International Conference on Remote Sensing and Geoinformation of the Environment (RSCy2023).

2022
Απρίλιος 2022

Ερωτηματολόγιο για τις ανάγκες των χρηστών
Ξεκίνησε η έρευνα και συλλογή δεδομένων για την ανάλυση αναγκών χρηστών. Το ερωτηματολόγιο που αναπτύχθηκε βρίσκεται στον παρακάτω σύνδεσμο (https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/InfoRoad).

2021
Νοέμβριος 2021

Εναρκτήρια συνάντηση (kick–off meeting)
Η εναρκτήρια συνάντηση (kick–off meeting) του έργου «INFOROAD - Ανάπτυξη καινοτόμου διαδικτυακού εργαλείου για τη χαρτογράφηση και παρακολούθηση του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου» έλαβε χώρα την 5η Νοεμβρίου 2021 στις εγκαταστάσεις του τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου.

etpa sticker