EE1: Ανάλυση αναγκών χρηστών και καθορισμός μεθοδολογικού πλαισίου

Δράση 1.1: Ανάλυση αναγκών χρηστών και ανάπτυξη προτύπου υπομνήματος
Διαβουλεύσεις και συναντήσεις με τους χρήστες και τους ενδιαφερόμενους φορείς για τη λεπτομερή καταγραφή αναγκών και πρακτικών. Ανάπτυξη πρότυπου υπομνήματος της δομής και του περιεχομένου του WebGIS.
Δράση 1.2: Καθορισμός μεθοδολογικού πλαισίου-σχεδιασμός τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός αναγκών σε δεδομένα για την υπηρεσία χαρτογράφησης του δασικού/αγροτικού δικτύου
Καθορισμός του γεωγραφικού εύρους των περιοχών εφαρμογής και του μεθοδολογικού πλαισίου για την υπηρεσία αποτύπωσης και παρακολούθησης της κατάστασης του δασικού/αγροτικού δικτύου. Καθορισμός της ροής πληροφοριών για την κάλυψη των αναγκών παρακολούθησης.
Δράση 1.3: Αρχιτεκτονική συστήματος
Καθορισμός της αρχιτεκτονικής του συστήματος INFOROAD, αξιοποιώντας τις απαιτήσεις των χρηστών, τα σενάρια χρήσης και τις προδιαγραφές του συστήματος.

ΕΕ2: Συλλογή, ψηφιοποίηση και επεξεργασία δεδομένων

Δράση 2.1: Συλλογή περιγραφικών και χωρικών δεδομένων
Συλλογή στοιχείων και δεδομένων σχετικά με το υφιστάμενο δασικό/αγροτικό οδικό δίκτυο που θα χρησιμοποιηθούν από το σύστημα.
Δράση 2.2: Ψηφιοποίηση και επεξεργασία δεδομένων
Ψηφιοποίηση και επεξεργασία των δεδομένων και πληροφορίων που συλλέχθηκαν, σχετικά με το υφιστάμενο δασικό/αγροτικό οδικό δίκτυο.
Δράση 2.3: Μετρήσεις πεδίου
Μετρήσεις πεδίου για την καταγραφή των χαρακτηριστικών του δασικού/αγροτικού δικτύου και την αποτύπωση της κατάστασης του.

ΕΕ3: Ανάπτυξη μοντέλων εκτίμησης/δεικτών κατάστασης οδικού δικτύου

Δράση 3.1: Δείκτες αξιολόγησης και μοντέλα εκτίμησης κατάστασης οδικού δικτύου
Ανάπτυξη μοντέλου αξιολόγησης της κατάστασης του οδικού άξονα σε σχέση με τα εδαφολογικά, υδρολογικά και κλιματολογικά χαρακτηριστικά, προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις της Δασικής και Αγροτικής Οδοποιίας.

ΕΕ4: Ανάπτυξη Δομικών Στοιχείων Συστήματος

Δράση 4.1: Ανάπτυξη μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη των μοντέλων μηχανικής μάθησης, για την αυτοματοποιημένη ταξινόμηση και καταμέτρηση στοιχείων, με τη χρήση δορυφορικών εικόνων, που αφορούν χαρακτηριστικά του δασικού/αγροτικού οδικού δικτύου.
Δράση 4.2: Ανάπτυξη υποδομής αξιοποίησης παραγόμενων μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης
Ανάπτυξη κατάλληλης υποδομής, ώστε να καταστεί δυνατή η ενσωμάτωση της λειτουργικότητας που αφορά στα μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης.
Δράση 4.3: Ανάπτυξη διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS) και γεωβάσης περιγραφικών δεδομένων
Σχεδιασμός και ανάπτυξη γεωβάσης περιγραφικών δεδομένων και διαδικτυακού Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών (WebGIS).

ΕΕ5: Υποδομή διασύνδεσης, διεπαφές και ολοκλήρωση υποσυστημάτων

Δράση 5.1: Ανάπτυξη Περιβάλλοντος Διασύνδεσης και Διεπαφών
Ανάπτυξη του περιβάλλοντος διασύνδεσης, καθώς και των κατάλληλων διεπαφών χρήστη με το σύστημα για την αξιοποίηση των υπηρεσιών που προσφέρει.
Δράση 5.2: Ολοκλήρωση υποσυστημάτων
Ενσωμάτωση συσκευών και συστημάτων που παρήχθησαν, για τη δημιουργία και να εφαρμογή του εργαλείου και των μεθόδων καταγραφής, αποτύπωσης και παρακολούθησης του δασικού και αγροτικού οδικού δικτύου.
Δράση 5.3: Επαλήθευση λειτουργιών και χαρακτηριστικών
Έλεγχος, επικύρωση του συστήματος, πιθανές βελτιώσεις που θα χρειαστούν.

ΕΕ6: Πιλοτική λειτουργία και μετάβαση σε παραγωγική διαδικασία

Δράση 6.1: Μεταφορά τεχνογνωσίας – εκπαίδευση
Εκπαίδευση του προσωπικού της εταιρείας-φορέα που θα διαχειρίζεται το σύστημα.
Δράση 6.2: Πιλοτική εφαρμογή – Αξιολόγηση προϊόντος από τους τελικούς χρήστες
Εφαρμογή με πιλοτική λειτουργία του συστήματος στο περιαστικό δάσος Σέιχ-Σου της Θεσσαλονίκης. Αξιολόγηση του συστήματος και πραγματοποίηση διορθώσεων.
Δράση 6.3: Διάχυση και προβολή αποτελεσμάτων
Διάδοση της γνώσης που θα παραχθεί μέσω του έργου.

ΕΕ7: Μελέτη σκοπιμότητας τελικού προϊόντος - Επιχειρηματικό σχέδιο

Σύνταξη Μελέτης Τεχνικής Σκοπιμότητας και Επιχειρηματικού Σχεδίου.
etpa sticker